Posadzka w garażu żółta antypoślizgowa

posadzka w garażu żółty antypoślizgowy
posadzka w garażu żółty lekko antypoślizgowy
posadzka żółty lekko antypoślizgowy
żółty lekko antypoślizgowy